Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate - anunturi-ziare-nationale.ro

Vă respectăm confidențialitatea și ne angajăm să vă protejăm datele personale. Această declarație de confidențialitate vă va informa cu privire la modul în care vă gestionăm datele personale, drepturile dvs. de confidențialitate și modul în care vă protejează legea. Citiți cu atenție această declarație de confidențialitate înainte de a utiliza Serviciile noastre.

În această declarație de confidențialitate:

Platformă înseamnă paginile de internet, aplicațiile mobile, paginile de internet mobile sau alte proprietăți online prin care ne oferim Serviciile. 

1. Cine suntem?

 www.anunturi-ziare-nationale.ro prin SC Ad Press Publicity SRL este un operator de date, cu sediul social la adresa: Str. Mircea Voda, nr. 83 Cam. 2, localitatea Caracal, județul Olt, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J28/304/2019, cod unic de înregistrare 40247191, în calitate de operator de date („Ad Press Publicity SRL” sau „noi”), vă transmitem această Notă de informare pentru a vă explica modul în care prelucrăm și protejăm datele cu caracter personal, responsabil de datele dvs. personale, care vă livrează serviciile în concordanță cu Termenii și Condițiile de utilizare. În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016, privind prelucrarea şi libera circulaţie a datelor cu caracter personal,  denumit în continuare GDPR, Ad Press Publicity SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal cu bună credinţă.

2. Ce date colectăm despre dumneavoastră?

A. Date pe care le colectăm automat atunci când folosiți serviciile noastre:

Când interacționați cu Platforma noastră sau folosiți Serviciile noastre, colectăm automat următoarele informații despre dvs.:

Nume și prenume, CNP, adresa, număr de telefon, e-mail, IP. 

B. Date de tip Clickstream:

Colectăm informații despre activitatea dvs. pe Platforma noastră care includ paginile de internet din care ați accesat Platforma noastră, data și ora fiecărei vizite, bannerele publicitare sau conținutul pe care ați făcut click, interacțiunea dvs. cu aceste tipuri de publicitate, durata vizitei dvs. și ordinea în care vizitați conținutul Platformei noastre.

Cookies

Utilizăm cookies pentru a gestiona sesiunile vizitatorilor, pentru a stoca preferințele legate de simularea de cost sau publicare de anunţuri în ziare şi un serviciu pentru analiză web, furnizat de Google Analytics, care utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit website să analizeze modul în care utilizați respectivul website. 

„Cookies” sunt fișiere text mici transferate de un server web pe hard disk-ul dispozitivului dvs. Cookies pot fi utilizate pentru a colecta data și ora vizitei dvs., istoricul navigării şi preferințele dvs. Puteți seta browser-ul să refuze toate sau unele cookies sau să vă avertizeze atunci când paginile de internet setează sau accesează cookies. Dacă dezactivați sau refuzați cookies, vă rugăm să rețineți că anumite părți ale Serviciilor/Platformelor noastre pot deveni inaccesibile sau pot să nu funcționeze corect.

2.1. Date de la terți sau surse disponibile public

Primim date personale despre dvs. de la diverși terți [și surse publice], după cum urmează:

Anumite informații tehnice și de utilizare de la furnizori de analize, cum ar fi Google.

Adresa IP, geolocația, istoric de navigare de la rețelele de publicitate, cum ar fi Google.

3. Colectăm date de la copii?

Serviciile noastre nu sunt destinate copiilor sub 16 ani și nu colectăm cu bună-știință date de la persoane sub 16 ani. Dacă constatăm că o persoană sub 16 ani ne-a furnizat date cu caracter personal, o vom șterge imediat. 

4. De ce procesăm informațiile dvs. personale?

Vom folosi datele dvs. personale doar atunci când legea ne permite. Cel mai frecvent, vom folosi datele dvs. personale în următoarele situații:

- În cazul în care trebuie să executăm contractul pe care suntem pe punctul de a-l încheia sau l-am încheiat cu dvs (demersurile necesare pentru publicare de anunturi în ziare tipărite sau online);

- În cazul în care este necesar a vă răspunde unei solicitări, pentru vă înștiința asupra stadiului procesului de publicare a unui anunț ce vă aparține sau pentru scopuri contabile, prin unul din mijloacele de comunicare (telefon, e-mail, fax, poștă/curier); 

- Unde este necesar pentru interesele noastre legitime să îmbunătățim Serviciile noastre și să vă punem la dispoziție o Platformă sigură și securizată;

- Atunci când trebuie să respectăm o obligație legală sau de reglementare;

- Activități de marketing, doar în cazuri în care v-aţi dat acordul în prealabil;

- În anumite circumstanțe, este posibil să vă procesăm și datele personale cu consimțământul dvs. Dacă facem acest lucru, vă vom  anunța scopul și categoria de date cu caracter personal care trebuie procesate în momentul în care cerem consimțământul dvs;

- Am descris mai jos modul în care folosim datele dvs. personale [și bazele juridice pe care ne bazăm în acest sens. De asemenea, am identificat care sunt interesele noastre legitime, unde este cazul].

4.1. Pentru acordarea accesului și furnizarea Serviciilor prin Platforma noastră

Noi prelucrăm informațiile de mai sus pentru o performanță adecvată a contractului nostru cu dvs. și pe baza interesului nostru legitim de a desfășura activități de marketing pentru a vă oferi Servicii care v-ar putea interesa.

4.2. Pentru îmbunătățirea experienței dvs. pe Platformă

A. Utilizăm datele de tip clickstream pentru:

A determina cât timp stați pe Platforma noastră și în ce mod navigați prin platforma noastră, pentru a vă înțelege interesele și a îmbunătăți Serviciile noastre pe baza acestor date. De exemplu, vă putem oferi sugestii privind conținutul pe care îl puteți vizita pe baza conținutului pe care ați făcut click.

B. Utilizăm datele dvs. de locație pentru următoarele scopuri:

Pentru a compila informații anonime și agregate despre caracteristicile și comportamentul utilizatorilor Ad Press Publicity SRL, inclusiv în scopul analizei de afaceri, segmentării și dezvoltării profilurilor anonime.

Noi prelucrăm informațiile de mai sus pe baza interesului nostru legitim de a vă îmbunătăți experiența pe Platforma noastră și a îndeplini în mod adecvat contractul cu dumneavoastră.

4.3. Pentru a vă furniza o Platformă sigură și securizată:

Analizăm comunicările făcute prin intermediul funcției noastre de chat pentru a preveni frauda și pentru a promova siguranța prin blocarea mesajelor spam sau a mesajelor abuzive care pot fi trimise de orice alt utilizator către dvs.

Noi prelucrăm informațiile de mai sus pentru o performanță adecvată a contractului nostru cu dvs., pentru a ne îmbunătăți serviciile și pe baza interesului nostru legitim de a preveni frauda.

5. Cum vă vom informa despre modificările din declarația noastră de confidențialitate?

Este posibil să modificăm din când în când această declarație de confidențialitate. Vom publica modificări pe această pagină și vă vom informa prin e-mail sau prin Platforma noastră. Dacă nu sunteți de acord cu modificările, puteţi renunţa oricând la serviciile noastre și părăsi website-ul în cauză.

6. Drepturile dvs.

În anumite circumstanțe, aveți drepturi în temeiul legilor privind protecția datelor în ceea ce privește datele dvs. personale.

Dacă doriți să exercitați oricare dintre drepturile de mai jos, vă rugăm să ne transmiteţi o cerere scrisă pe e-mail: office@anunturi-ziare-nationale.ro sau fax: 0351.818.792.

Dreptul de a solicita accesul la datele dvs. personale (denumit în mod obișnuit „solicitarea de acces la persoana vizată”). Aceasta vă permite să primiți o copie a datelor personale pe care le deținem despre dvs. și să verificați dacă o procesăm în mod legal.

Dreptul de a solicita corectarea oricăror date pe care le avem despre dvs. Acest lucru vă permite să aveți orice date incomplete sau  inexacte pe care le deținem despre dvs. corectate, deși este posibil să fie necesar să verificăm corectitudinea datelor noi pe care ni le furnizați.

Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. personale. Aceasta vă permite să ne cereți să suspendăm procesarea datelor dvs. personale în următoarele scenarii: 

(a) dacă doriți să stabilim acuratețea datelor; 

(b) în cazul în care utilizăm datele ilegal; 

(c) în cazul în care aveți nevoie să păstrăm datele, chiar dacă nu mai avem nevoie de ele, deoarece aveți nevoie pentru a stabili, a exercita sau a apăra revendicări legale; sau 

(d) v-ați opus utilizării de către noi a datelor dvs., dar trebuie să verificăm dacă avem motive legale imperative de a le utiliza.

Dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. personale. Acest lucru vă permite să ne cereți să ștergem sau să eliminăm datele personale acolo unde nu există motive întemeiate să continuăm să le procesăm. De asemenea, aveți dreptul să ne cereți să ștergem sau să eliminăm datele dvs. personale în cazul în care ați exercitat cu succes dreptul dvs. de a obiecta asupra procesării (a se vedea mai jos), dacă am prelucrat informațiile dvs. în mod ilegal sau dacă suntem obligați să ștergem datele dvs. personale pentru a respecta legislația locală. Vă rugăm să rețineți că, în anumite scopuri, suntem obligați din punct de vedere legal să păstrăm datele dvs. Consultați secțiunea 9.

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale în cazul în care vă bazați pe un interes legitim (sau pe al unui terț) și există ceva despre situația dvs. particulară care vă face să doriți să obiectați asupra prelucrării pe acest motiv pe măsură ce simțiți că are impact asupra drepturilor și libertăților fundamentale. De asemenea, aveți dreptul să obiectați în cazul în care vă prelucrăm datele dvs. personale în scopuri de marketing direct. În unele cazuri, putem demonstra că avem motive legitime convingătoare pentru a procesa informațiile dvs. care depășesc drepturile și libertățile dumneavoastră.

Dreptul de a solicita transferul datelor dvs. personale către dvs. sau către un terț. Vă vom furniza dvs. sau unui terț pe care l-ați ales datele dvs. personale într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit, care poate fi citit cu uşurinţă. Rețineți că acest drept se aplică numai informațiilor automate pentru care v-ați dat inițial consimțământul pentru a le utiliza sau în cazul în care am utilizat informațiile pentru a încheia un contract cu dvs.

Dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul privind prelucrarea datelor dvs. personale. Acest lucru nu afectează legalitatea oricărei prelucrări pe care am efectuat-o deja pe baza consimțământului dat anterior.

Nu este necesară nicio taxă în mod obișnuit: nu va trebui să plătiți o taxă pentru accesarea datelor dvs. personale (sau pentru exercitarea oricăruia din celelalte drepturi). Cu toate acestea, este posibil să percepem o taxă rezonabilă dacă solicitarea dvs. este vădit neîntemeiată, repetată sau excesivă. În mod alternativ, este posibil să refuzăm să respectăm solicitarea dvs. în aceste circumstanțe.

Termen-limită de răspuns: Încercăm să răspundem tuturor solicitărilor legitime în decurs de o lună. Ocazional, poate dura mai mult de o lună dacă solicitarea dvs. este deosebit de complexă sau ați făcut mai multe solicitări. În acest caz, vă vom anunța și vă vom ține la curent.

În plus, aveți dreptul să faceți plângere în orice moment autorității responsabile de protecția datelor. Puteți găsi datele de contact în secțiunea 12. 

Cu toate acestea, înainte de a face o plângere autorității pentru protecția datelor, apreciem ocazia de a ne ocupa noi în primul rând de problemele dvs. În acest sens, vă rugăm să contactați Ofițerul de Protecție a Datelor folosind e-mail: office@anunturi-ziare-nationale.ro sau fax: 0351.818.792.

7. Comunicare și Marketing

Vom comunica prin e-mail, fax, telefonic sau prin SMS sau prin notificare de aplicație în legătură cu Serviciile/Platforma noastre pentru a vă confirma date privind publicarea anunţului dvs. sau orice date care au legătură cu acesta. Deoarece este imperativ ca noi să vă furnizăm astfel de mesaje tranzacționale, este posibil să nu puteți renunța la astfel de mesaje.

Cu toate acestea, puteți să ne cereți să nu mai trimitem comunicarea dvs. de marketing în orice moment prin cerere prin e-mail: office@anunturi-ziare-nationale.ro sau fax: 0351.818.792. În cazul în care aveți probleme în solicitarea acestui drept, vă rugăm să ne contactaţi telefonic la numerele: 0721.08.08.10, 0768.44.11.33.

Este posibil să primiți comunicări de marketing de la noi dacă:

- ați solicitat astfel de informații de la noi;

- utilizați sau aţi utilizat Platforma sau Serviciile noastre;

- v-ați înregistrat pentru o promoție.

8. Cu cine împărțim datele dvs.?

Este posibil să împărtășim datele personale cu părțile prezentate mai jos, în scopurile stabilite în secțiunea 4 de mai sus.

Efectuăm controale asupra furnizorilor de servicii terțe și le solicităm să respecte securitatea datelor dvs. personale și să le trateze în conformitate cu legea. Nu le permitem să utilizeze datele dvs. personale în scopuri proprii și să le permită doar să vă proceseze datele personale în scopuri specificate și în conformitate cu instrucțiunile noastre.

Furnizori de publicitate și de analiză: Pentru a îmbunătăți serviciile noastre, uneori vom distribui informațiile dvs. neidentificabile furnizorilor de analiză care ne ajută să analizăm modul în care oamenii utilizează Platforma/Serviciul nostru. Împărtășim informațiile dvs. cu ei în formă neidentificabilă pentru monitorizarea și raportarea eficacității livrării de campanii către partenerii noștri de afaceri și pentru analiza internă a companiilor.

Autoritățile de aplicare a legii, autoritățile de reglementare și altele: Putem divulga datele dvs. personale autorităților de aplicare a legii, autorităților de reglementare, organelor guvernamentale sau publice și altor părți interesate care respectă cerințele legale sau de reglementare.

Putem alege să vindem, să transferăm sau să fuzionăm părți din afacerea noastră sau din activele noastre. Alternativ, putem căuta să achiziționăm alte afaceri sau să fuzionăm cu ele. Dacă are loc o schimbare în compania noastră, atunci noii proprietari pot utiliza  datele dvs. personale în același mod ca acela descris în această declarație de confidențialitate.

Informații disponibile publicului: 

Acestea pot include numele, prenumele, adresa fizică, de e-mail, fax și numărul de contact sau alte date, atâta timp cât acestea se află în conţinutul anunţului publicat.

9. Unde stocăm datele dvs. și pentru cât timp?

Datele pe care le colectăm despre dvs. vor fi stocate și procesate interiorul SEE, în servere securizate, pentru a oferi cea mai bună experiență posibilă pentru utilizatori. De exemplu: pentru construirea rapidă a paginilor de internet sau a aplicațiilor mobile.

Vom păstra datele dvs. personale atâta timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile pe care le-am colectat, inclusiv în scopul satisfacerii oricăror cerințe legale, contabile sau de raportare.

Pentru a determina perioada de păstrare adecvată pentru datele cu caracter personal, luăm în considerare valoarea, natura și sensibilitatea datelor personale, riscul potențial de vătămare cauzat de utilizarea neautorizată sau divulgarea datelor dvs. personale, scopurile pentru care procesăm datele dvs. personale și putem realiza aceste scopuri prin alte mijloace și cerințele legale aplicabile.

În cazul în care aveți întrebări legate de perioada de păstrare a datelor dvs., vă rugăm să ne contactați prin e-mail: office@anunturi-ziare-nationale.ro sau fax: 0351.818.792.

10. Măsuri tehnice și de organizare și securitatea prelucrării

Toate informațiile pe care le primim despre dvs. sunt stocate pe servere securizate și am implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate și necesare pentru a vă proteja datele personale. Metropolitan Maxpress Adv SRL evaluează în permanență securitatea rețelei și gradul de adecvare al programului său intern de securitate a informațiilor, care este destinat: (a) să vă ajute să vă asigurați datele împotriva pierderii, accesului sau divulgării accidentale sau ilegale; 

(b) să identificați riscurile previzibile în mod rezonabil pentru securitatea Ad Press Publicity SRL; 

(c) să minimizați riscurile de securitate, inclusiv prin evaluarea riscurilor și prin testarea periodică. În plus, asigurăm că toate datele de plată sunt criptate utilizând tehnologia SSL.

Rețineți că, în ciuda măsurilor pe care le-am implementat pentru a vă proteja datele, transferul de date prin Internet sau alte rețele deschise nu este niciodată complet sigur și există riscul ca datele dvs. personale să fie accesate de terți neautorizați.

11. Referințe de pagini de internet ale terților

Platforma noastră poate conține trimiteri către pagini de internet sau aplicații ale terților. Dacă faceți click pe unul dintre aceste referințe, rețineți că fiecare dintre ele va avea propria politică de confidențialitate. Nu controlăm aceste pagini de internet/aplicații și nu suntem responsabili pentru aceste politici. Când părăsiți Platforma noastră, vă încurajăm să citiți notificarea de confidențialitate a fiecărei pagini de internet pe care o vizitați.

12. Detalii de contact 

Pentru orice informații suplimentare sau pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să contactați Ofițerul nostru de Protecția Datelor prin e-mail: office@anunturi-ziare-nationale.ro sau fax: 0351.818.792. De asemenea, puteți contacta Controlorul de date pentru serviciile locale:

Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor

Președinte: D-na Ancuţa Gianina OPRE

Adresă: B-dul Magheru, 28-30, Sector 1, BUCUREŞTI

Date de contact: Telefon: +4021.252.55.99, Fax: +4021.252.57.57, 

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro, website: http://www.dataprotection.ro/

Persoană de contact: D-na Ancuţa Gianina OPRE, Președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Datelor

Persoană de contact alternativ: D-na Alina SAVOIU, Șef al Departamentului Juridic și de Comunicare

Pentru problemele locale cu privire la protecția datelor, autoritatea locală poate fi contactată în limba română.

Vă respectăm confidențialitatea și ne angajăm să vă protejăm datele personale. Această declarație de confidențialitate vă va informa cu privire la modul în care vă gestionăm datele personale, drepturile dvs. de confidențialitate și modul în care vă protejează legea. Citiți cu atenție această declarație de confidențialitate înainte de a utiliza Serviciile noastre.